Trebyutsya rabochie na proizvodstvo s tehnicheskimi navikami -v Yavne, do 30 let . Trebyetsya v zenter strani rabotnik po kachestvy prodykzii Trebyutsya v zenter strani svarshiki Zvonit po nomery 08-8525716 Nelly

На завод в уавне требуетьса Токарь-Фрезеровшик хорошие условия с 7:00 до 16:00+подвозка

На завод в яавне требуетсьа Техник холодилников возраст 35-40

На завод в явне требуетсьа Агент по продажи + службний автомабиль Звонит по номеру 08-8525716 Нелли

Na zavod v Yavne trebyutsya rabochie + podvozka Zvonit po nomery 08-8525716 Nelly

Trebyetsya Roe-heshbon (byxgalter-revizor)mojno bez diploma Zvonit po nomery 08-8525716 Nelly