3 komnaty,r-n Rasko,55 m,etaj 2.5,poslednii.53000$ 0506-88-47-16.Nazareth-Illit