Trebyetsya jenshina na elektronii zavod v Yavne s 7:00 do 16:00
rabota ne fizicheskaya

Zvonit po telefony 08-8525716 Nelly