Trebyutsya operatori stankov CNC na elektronii zavod v Yavne
+podvozka, chasi raboti s 7:00 do 16:00

Zvonit po nomery 08-8525716 Nelly